Mühendislik firmaları, deneyimli mühendislerin ve danışmanların çalışmaları ile statik, mekanik vb. uzmanlık isteyen tasarımsal ve mühendislik projeleri uygulayan firmalardır. Mühendislik firmalarının uygulamış oldukları bu çalışmalar ile bize verdikleri hizmet ise mühendislik hizmetidir. Bu mühendislik hizmetleri aşağıdaki gibidir;

Statik projeler, Mekanik projeler, Elektrik projeleri, Mimari projeler, Altyapı projeleri, Restorasyon ve güçlendirme projeleri, Proje Planlama ve Kontroller, Bütçe ve Takvim Takibi, İhale Yönetimi, Yapım Koordinasyonu ve Denetimi, Tasarım Koordinasyonu ve Denetimi, Risk Yönetimi, Raporlama, İletişim Yönetimi