Elektrik iletim hattı, elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır. Elektrik üretim tesisleri ile, elektrik tüketim bölgeleri yakınlarındaki transformatör istasyonları; veya transformatör istasyonları ile son tüketici arasında elektrik enerjisi iletimini sağlayan sistemdir.

Coğrafi durum, arazi durumu, hattın işletme kolaylığı, gerilim düşümü hesabı, kapasite ve taşıma gücü gibi hususlar, elektrik hattının güvenli bir şekilde yapılması ve elektriğin minimum kayıplarla iletilmesi için, elektrik hatlarının döşenmesinde incelenir.

Elektrik hatları yüksek ve düşük gerilim olmak üzere ikiye ayrılır. Taşıdıkları enerjinin gerilimine göre adlandırılırlar.  Yönetmelikteki tanımına göre yüksek gerilim hattı, etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir. Yüksek gerilim hatları genellikle santral ile yerleşke arasına döşenirken, şehir içi/ şehirler arası elektrik dağıtımında düşük gerilim hattı kullanılır.